Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on nov 28, 2017 in APM |

IMPORTANT: regulations empty uncleaned tank containers at APM Terminals Rotterdam

Geachte relatie,

 

Per 1 september 2017 heeft de Douane de regelingen voor wat betreft containers met restlading versoepeld en is het mogelijk om deze containers als zijnde leeg te behandelen.

Aangezien deze regeling verstrekkende gevolgen kan hebben voor de terminal heeft APM Terminals Rotterdam besloten dat leeg ongereinigde tankcontainers altijd als vol moeten worden aangegeven in de terminalsystemen.

 

Bovenstaande houdt in dat u uit de volgende opties kunt kiezen:

 

Import:

 

  1. De cargadoor voorziet de empty uncleaned container op de ATO, van de code “E” ,in het veld ‘procesinformatie’. De betreffende zending is hiermee Douane technisch direct aangezuiverd. In het terminal systeem wordt deze container echter aangegeven met de status “vol”. Doordat de container de status “vol” heeft in het terminal systeem, is deze voorzien van een “S“ blokkade. Deze blokkade kan worden opgeheven door een Melding Import Documentatie (MID) melding met de nieuwe code “TNK” + “EORI nummer cargadoor”. De MID melding met deze nieuwe code “TNK” mag alleen gebruikt worden door de cargadoor. Na de commerciële vrijstelling door de cargadoor en het verstrekken van de daarbij behorende pincode, kan de betreffende container zonder tussenkomst van de Douane van de container terminal af worden gehaald.

 

  1. De ATO dient gezuiverd te worden door een nadere elektronische aangifte. De cargadoor dient in dit geval het daadwerkelijke gewicht van het in een tank aanwezige residu in zijn BL van de ATO te vermelden. Dit gewicht dient te worden gezuiverd door een met deze BL matchende nadere aangifte. Deze nadere aangifte kan onder andere zijn: invoeraangifte AGS, vervoersaangifte NCTS of een opslagaangifte DEN. Na indiening van de nadere aangifte dienen de goederen nog te worden gedeblokkeerd in het terminal systeem door een MID melding met de code die bij de betreffende aangifte soort van toepassing is.

 

Export:

 

  1. Empty uncleaned containers mogen zonder douane aangifte worden aangeleverd op de terminal. In het terminal systeem wordt de container echter opgenomen met de status “vol”. Doordat de container de status “vol” heeft in het terminal systeem, is deze voorzien van een “X “ blokkade. Deze blokkade kan worden opgeheven door een Melding Export Documentatie (MED) met de code “TNK” + “EORI nummer exporteur”. Na het inschieten van de MED melding kunnen deze containers zonder tussenkomst van de Douane de terminal verlaten.

 

  1. U dient een Uitvoeraangifte AGS in. Daarnaast dient een MED melding met de code “TAE” te worden ingeschoten.

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

*************************************

 

 

Dear relation,

 

As of 1 September 2017, Customs have eases the regulations regarding containers with residual cargo and it is possible to treat these containers as empty.

As this regulation can have far-reaching consequences for the terminal, APM Terminals Rotterdam has decided that empty uncleaned tank containers must always be indicated as full in the terminal systems.

 

The above means that you can choose from the following options:

 

Import:

  1. The shipping agent provides the empty uncleaned tank container on the ATO, of the code “E”, in the field ‘process information’. For Customs the consignment in question has been directly discharged. However, In the terminal system, this container is indicated with the status “full”. Because the container has the status “full” in the terminal system, it is provided with an “S” blockade. This block can be canceled by a Notification Import Documentation (MID) message with the new code “TNK” + “EORI number shipping agent”. The MID message with this new code “TNK” may only be used by the shipping agent . After the commercial exemption by the shipping agent and the provision of the corresponding pin code, the relevant container can be removed from the terminal without the intervention of Customs.

 

  1. The ATO must be purified by a further electronic declaration. In this case the shipping agent must state the actual weight of the residue in the tank container in his BL of the ATO. This weight must be purified by a further declaration that matches this BL. This further declaration can be: import declaration AGS, transport declaration NCTS or a storage declaration DEN. After submitting the further declaration, the goods still have to be unblocked in the terminal system by means of an MID notification with the code that applies to the relevant declaration type.

 

Export:

 

  1. Empty uncleaned containers may be delivered to the terminal without Customs declaration. However, in the terminal system, the container is included with the status “full”. Because the container has the status “full” in the terminal system, it is provided with an “X” blockade. This blockage can be canceled by a Notification Export Documentation (MED) with the code “TNK” + “EORI number exporter”. After canceling the MED notification, these containers can leave the terminal without the intervention of Customs.

 

  1. You submit an Export declaration AGS. In addition, a MED notification with the code “TAE” must be submitted.

 

We hope to have informed you sufficiently.

 

 

 

Met vriendelijke groet, Kind regards,

 

Marketing & Communications

APM Terminals Rotterdam
Nederland

T +31-181-372-222

rot.marketing@apmterminals.com

 

Lifting Global Trade

www.apmterminals.com

The information contained in this message is intended only for the recipients named and may be confidential. If the reader is not a representative of the intended recipient, any review, dissemination or copying of this message or the information it contains is prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender, and delete the original message and attachments.This message has been sent by APM Terminals Rotterdam B.V. with its registered office at Coloradoweg 50, Port number 8203, 3199 LA Maasvlakte-Rotterdam, The Netherlands and is registered with the Commercial Register of the Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) Rotterdam under number 2428 8284. The official website of APM Terminals Rotterdam B.V. is http://www.apmterminals.com/europe/rotterdam.